EVA ve SSGR

2017-01-02T10:53:05+03:00

Bir şirketin dışarıdan bakılarak değerlendirilmesinde kullanılacak en üst düzey endeksler EVA ve SSGR'dir. EVA, (Economic Value Added) `ekonomik katma değer', SSGR (Self Sustainable Growth Rate) `kendiliğinden sürdürülebilir büyüme oranı' anlamındadır (‘kendiliğinden’ ile kasıt, ‘hissedarın ek sermaye koymasına gerek olmadan’ ya da ‘finansal yapıyı bozacak ölçülerde bir kredi kullanımına girmeden’ dir; [...]