stage-

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Firmalar sürdürülebilir başarıyı nasıl sağlar?
Bu soruya verilebilecek en iyi cevapları bulmanızda yardımcı olmak için yanınızdayız.
Sürekli gelişen ve küreselleşen dünyada geleneksel çözümlere bağlı kalarak veya şirketinizin başarısını şansa bırakarak mükemmele ulaşmanız mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz pazar koşullarında en başarılı şirketler, değişen şartlara en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketlerdir.
Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlık ekibimiz ile doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında yardımcı olabilmek için yanınızdayız.

Yönetim, bir grup insanı, belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünüdür. Belirli amaçlara ulaşmak için başkaları vasıtası ile iş görmektir. Yönetim de bir SÜREÇTİR ve İNSAN ODAKLIDIR.

stratejik-planlama

STRATEJİ DANIŞMANLIĞI

Her şirketin kendine has zorlukları ve farklı hedefleri olduğu için, müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Bağımsız bir bakış açısıyla yeni çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimizle beraber çalışarak onların hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak yöntemler bulmayı amaçlıyoruz. Kuruluşunuzun temel operasyonlarının etkinlik ve verimliliğini artırmanızda ve kurumsal stratejinizi belirlemenizde sizlere destek oluyoruz. Temel yaklaşımımız, işinizi ve karşınızdaki seçeneklerin ticari etkilerini daha geniş perspektifte anlamaktır.
Strateji Danışmanlığı Servislerimiz şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
Kurum Stratejisi – Stratejik Yol Haritası, Pazara Giriş Stratejisi, Etkili Satış ve Pazarlama, Gelir Arttırma Stratejileri, Maliyet Optimizasyonu, Operasyonlar, Finans, Kurumsal Uygulamalar.

Stratejik Yönetim Süreci, işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür.

yeniden-

KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

Kurumsal yaşam sürecinin hangi aşamasında olursa olsun, potansiyelinin altında performans gösteren şirketlere yeniden yapılandırma gereken  konularını belirleyerek, gizli değerlerini ve değer yaratan faktörlerini ön plana çıkaracak çözüm önerileri getirerek yardımcı oluyoruz. Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edildikten sonra en fazla katma değeri yaratacak şekilde yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerileri, birleşme stratejileri, kontrollü çıkış ve tasfiye stratejileri gibi alternatifler değerlendirilmektedir.

Global değişimler ve öngörülemeyen gelişmeler şirketleri beklenmedik sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu tür durumlar uzman bir ekip tarafından hazırlanmış özel çözümler gerektirir.

staffing

AİLE ŞİRKETİ HİZMETLERİ

En gelişmiş ve özellikle “anonim” bilinen şirketlerinin gücüyle tanınan batı ülkelerinde dahi, kurucu aile kontrolündeki şirketler toplam ulusal gelirin yaklaşık yarısını sağlamakta, yeni girişimlerin ise yaklaşık dörtte üçünü gerçekleştirmektedir. Şu an tümüyle “anonim” olan şirketlerin ezici çoğunluğunun başlangıçta bir kurucu aile tarafından yaratıldığı ve geliştirildiği de bir gerçektir.

Aile şirketlerinin, daha hızlı karar alabilme, daha uzun vadeli düşünebilme yetenekleri, büyük stratejik değişikliklere gidebilme girişimciliği, topluma faydalı olma dürtüsü yüksekliği gibi üstünlükleri olduğundan söz edilebilir. Ancak, daha hızlı karar alabilme ve büyük stratejik değişikliklere gidebilme gücü, avantaj da olabilir, dezavantaj da.

193962-200

SÜREÇ YÖNETİMİ

Yönetimsel ve operasyonel süreçlerinizi yeniden düzenliyoruz. Böylece sahip olduğunuz kaynakları daha efektif kullanarak hedeflerinize emin adımlar ile ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

Süreç Yönetimi, kuruluşta varolan tüm süreçlerin belirlenmesini, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını öngörmektedir.

production-icon

ÜRETİM PLANLAMA

Belirli miktar ve kalitedeki mamullere olan talebi veya siparişleri karşılamak için mevcut olanakları en uygun şekilde kullanan ve işletme amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunan üretimin, planlanması ve kontrolüdür.

Bu doğrultuda hedeflerinize uygun üretim planlamasını birlikte yapıyoruz. Uygulamaları takip ediyoruz.

ÜCRETSİZ EKSPERTİZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

column1-image1Varlık Yönetimi

column2-image1Süreç Düzenleme

column3-image1Finans Yönetimi

column1-image2Yeniden Yapılanma

column2-image1Sözleşmeler

column3-image1Teknoloji Danışmanlığı

column1-image3Analiz

column2-image1Mali Danışmanlık

column3-image1İnsan Kaynakları

column1-image3Strateji

column2-image1Motivasyon

column3-image1Planlama

column1-image5Bilgi Güvenliği

column2-image1Teknoloji

column3-image1Bilişim

column1-image6Çevre

column2-image1Eğitim

familyEmlak

AİLE ŞİRKETİ HİZMETLERİ

Aile şirketlerinde değerlendirmeler sadece hisse piyasa değeri üzerinden yapılmaz. Uzun vadede çekici getirileri olacak bir girişim, kurucu aile temsilcileri ikna edilirse, kaçırılmaz. Zaten girişimcilik ruhunda, gösterilen faydayı çok hızlı kavrama ve hatta kimsenin göremediği ve gösteremediği faydayı yakalayabilme yeteneği vardır. Bu çok önemli bir avantajdır.

Kurucu ailenin halen yönetimde olduğu şirketlerde, kararlar genellikle çok hızlı alınabilir. Bu büyüleyici bir güçtür. Bir çokuluslu `anonim’ şirkette bir sürü kurumsal düzeyde yöneticiye gitmesi, bir sürü ülkeyi dolaşması ve her aşamada uzun açıklamalar yapılması gerektiğinden, karar alınması aylar süren bir konu, bir aile şirketinde bir gün içinde karara bağlanabilir. Ancak bunun zararlı olduğu durumlar da vardır: Karar sürecinin çok hızlı olduğu, -günlük işlere dalındığından- sağlıklı değerlendirmelerin yapılabileceği veri analizlerinin ve bunları değerlendirebilecek yetkinliğin gelişmediği koşullarda “mutlaka karar alalım” saplantısıyla sonuçlandırılan işler gibi. Bu tip durumlarla sıklıkla karşılaşılır ve alınan yanlış bir “yapalım” ya da “yapmayalım” kararı şirkete çok pahalıya mal olabilir. Dahası, aile şirketlerinin çoğunda, kararlar her zaman çok net de değildir. “Yapalım” kararı alınmış gibi görünürken, o iş bir türlü `yapılmaz’. Ya da görünürdeki “yapmayalım” kararına karşın bir yatırım/girişim usul usul yürür bir yandan. Sonrasında (kötü giderse) `Yapmayalım dememiş miydik’ diye herkes birbirini suçlar.

Birçok ’aile’ şirketi yöneticisi, kendi işinin çok özellikli olduğunu, bu yüzden o işe has bir yönetim anlayışı, göstergeler ve denetimler geliştirdiğini, bunların zaman içinde olgunlaşarak bugünkü halini aldığını, dolayısıyla birtakım evrensel gösterge ve kontrollerin kendi geliştirdiğinin yerini alamayacağını iddia edecektir. Ancak, ne kadar özellikli olursa olsun her işin mutlaka bazı matematiksel temel endeksleri olması artık zorunlu hale gelmiştir.

Bir aile şirketinin yürümesini sağlayan faktörler arasında güven sevgiden daha önemlidir.

Kimlik Vizyonu ve Yapılanma

Aile Danışmanlığı

Ailenin Kurumsallaştırılması

Şirketin Kurumsallaştırılması

Aile Anayasası

Aile Varlıklarının Yönetimi

Hukuka Uygunluk

Büyümeyi Yönetmek

Stratejik Planlama ve Yapılandırma

İş Planlaması ve Organizasyon

Stratejik Vergi Planlaması

Uluslararası İşlemlerin Yönetimi

Şirket Varlıklarının Yönetimi

Yeniden Yapılandırma

İnsan Kaynakları

Profesyonel Yönetim Kadrosu Oluşturulması

Nitelikli İş Gücü Temini ve Ücret Yönetimi

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Çalışan Performans Değerlendirmesi

Aile Fertleri için Kariyer Yönetimi

Aile Fertleri için Koçluk / Mentorluk

Performans Yönetimi

Mali etkinlik

Operasyonel etkinlik

Yönetim etkinliği

İç denetim

Karlılık analizi

Kurumsal yönetim

Yönetim performansının değerlendirilmesi

Bütçeleme

Denetim ve Mevzuata Uyum

Mali tabloların bağımsız denetimi ve gözden geçirilmesi

Vergi danışmanlığı ve optimizasyonu

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum

Şirketin, ortakların, yöneticilerin ve personelin vergi kurallarına uyumunun kontrolü

Şirket Değerlendirmeleri ve Risk Yönetimi

Şirket ve hisse değerlemeleri

Satın alma, birleşme ve işletme satış stratejileri

İşletme kurtarma, zor durum/kriz yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe Standartlarının Uygulanması

Önemli İşlemlerin ve Sözleşmelerin İncelenmesi

Gelir Tablosu Optimizasyonu

UFRS/TMS ile Uyumlu Bütçeleme

KOBİ’ler için UFRS Hizmetleri

UFRS Eğitimleri

SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

mgformat-Office-Meeting-Room

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Sizlerle birlikte tek bir ekip gibi çalışmak ve başarılara birlikte imza atmak üzere hazırız..