About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 6 blog entries.

Sonuç, İnsan ve Müşteri Odaklılık

2017-01-02T10:53:05+03:00

Çağımızın en değerli yönetim gurularından biri olan Claus Moller, aslında tüm başarılı yönetim tekniklerinin üç temel kavrama dayandığını iddia eder. Bu üç temel kavram şunlardır: • Sonuç odaklılık • İnsan odaklılık • Müşteri odaklılık Ülkemizde, genelde insan değeri önemsenmediğinden, birçok şirkette de insan kaynağı genellikle toplam kaç `adam' olduğu ile [...]

Sonuç, İnsan ve Müşteri Odaklılık2017-01-02T10:53:05+03:00

EVA ve SSGR

2017-01-02T10:53:05+03:00

Bir şirketin dışarıdan bakılarak değerlendirilmesinde kullanılacak en üst düzey endeksler EVA ve SSGR'dir. EVA, (Economic Value Added) `ekonomik katma değer', SSGR (Self Sustainable Growth Rate) `kendiliğinden sürdürülebilir büyüme oranı' anlamındadır (‘kendiliğinden’ ile kasıt, ‘hissedarın ek sermaye koymasına gerek olmadan’ ya da ‘finansal yapıyı bozacak ölçülerde bir kredi kullanımına girmeden’ dir; [...]

EVA ve SSGR2017-01-02T10:53:05+03:00

Muhasebe

2017-01-02T10:53:05+03:00

Muhasebe, sadece muhasebecilere bırakılmayacak kadar önemlidir. Muhasebenin şirketteki algılanması, öneminin yanında son derece zayıftır: "İşte defter tutmak falan", "vergi ve diğer yasal işler için gerekli", "dışardan birisine de yaptırılabilir". Oysa muhasebe, yasal gerekleri yerine getirdiği gibi, şimdiye kadar geçen tüm analizler için gerekli verileri sağlayacak olan noktadır. Muhasebe işlemleri dışarıya [...]

Muhasebe2017-01-02T10:53:05+03:00

Bilanço

2017-01-02T10:53:05+03:00

Bilanço, en anlaşılmayan ve ürkülen tablolardan biridir. Gelişme sürecinin başlarındaki çoğu şirkette, patronlar nakit akışı ile, yöneticiler kâr-zarar tablosu ile ilgilenirken, bilanço sadece muhasebecilerin gerektiğinde bir yerlere göndermesi gereken bir evrak olarak kalır. Bu üzücüdür; çünkü bilanço aslında çok basit bir tablodur ve bir şirketin mali durumunu en net gösteren [...]

Bilanço2017-01-02T10:53:05+03:00

Kar Zarar Tablosu

2017-01-02T10:53:05+03:00

Aile şirketlerinde, patronlar kâr-zarar yerine nakit akışıyla ilgilenirler. Bu aslında iki nedenle haksız değildir: Birincisi, enflasyon ortamlarında, nakit akışı idaresi, şirketin sağlayabileceği operasyonel kârın idaresinden çok daha fazla fayda sağlayabilir; ikincisi, bir şirketin varlığını sürdürebilmesi, ancak nakit akışının sağlanabilmesi ile mümkündür (operasyonel kâr açısından başarılı bir şirket nakit akışı yönetimi [...]

Kar Zarar Tablosu2017-01-02T10:53:05+03:00

Kurumsallaşma

2017-01-02T10:53:05+03:00

‘Kurumsallaşma’ herkesin farklı anlamlar yüklediği bir kelimedir. Çoğunlukla birtakım organizasyonel ve idari eksiklikleri olan bir şirketin kurum olma süreci anlamında kullanılmaktadır. Ancak burada `kurum' olma ile kastedilen özelliklerin de organizasyonel / idari eksikliklerin de neler olduğu, herkese göre çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Herkesin farklı anlamlar yüklemesinin temelinde, `kurumsallaşma’nın önemine ve [...]

Kurumsallaşma2017-01-02T10:53:05+03:00
Go to Top