icon-home-program-mangementBir şirketin dışarıdan bakılarak değerlendirilmesinde kullanılacak en üst düzey endeksler EVA ve SSGR’dir. EVA, (Economic Value Added) `ekonomik katma değer’, SSGR (Self Sustainable Growth Rate) `kendiliğinden sürdürülebilir büyüme oranı’ anlamındadır (‘kendiliğinden’ ile kasıt, ‘hissedarın ek sermaye koymasına gerek olmadan’ ya da ‘finansal yapıyı bozacak ölçülerde bir kredi kullanımına girmeden’ dir; yoksa kendiliğinden büyüme diye bir şey tabi ki yoktur – şirketler ciddi uğraşlarla büyürler).

EVA (ekonomik katma değer), bir şirketin `yatırılan sermaye’sine karşılık oluşturduğu kâr ile, o sermayenin maliyeti arasındaki farktır. (Buradaki `kâr’ rakamı, fınansman giderleri düşülmüş vergi sonrası kârdır. Finansman giderlerine `yatırılan sermaye’nin maliyeti tarafında bakılacaktır. Finansman gelirleri kârın içinde bırakılmıştır çünkü o gelirler şirketin `çalıştırılan sermaye’si içinde olan nakdin karşılığında kazanılmıştır.)

SSGR (kendiliğinden sürdürülebilir büyüme oranı), başta da açıklandığı gibi hissedarlar tarafından bir sermaye artırımı yapılmasına gerek olmadan ya da şirketin finansal yapısını bozacak bir kredi kullanımına girmeden o şirketin yaratabileceği maksimum büyüme (satışlarını artırma) oranıdır. Pek çok şirket sahibi ve yöneticisi, şirketinin satış potansiyeli açısından ve kapasite açısından önü açıksa, şirketin büyümesinin önünde hiçbir engel olmadığına inanır. Bu çok büyük bir yanlıştır. Şirketler bir çok yanlışı az zararla atlatabilir ama bu tip yanılgılarla (düşecekleri nakit açığı girdaplarında) hayatlarının sonuna gelebilirler.