Kar Zarar Tablosu

2017-01-02T10:53:05+03:00

Aile şirketlerinde, patronlar kâr-zarar yerine nakit akışıyla ilgilenirler. Bu aslında iki nedenle haksız değildir: Birincisi, enflasyon ortamlarında, nakit akışı idaresi, şirketin sağlayabileceği operasyonel kârın idaresinden çok daha fazla fayda sağlayabilir; ikincisi, bir şirketin varlığını sürdürebilmesi, ancak nakit akışının sağlanabilmesi ile mümkündür (operasyonel kâr açısından başarılı bir şirket nakit akışı yönetimi [...]