Bilanço

2017-01-02T10:53:05+03:00

Bilanço, en anlaşılmayan ve ürkülen tablolardan biridir. Gelişme sürecinin başlarındaki çoğu şirkette, patronlar nakit akışı ile, yöneticiler kâr-zarar tablosu ile ilgilenirken, bilanço sadece muhasebecilerin gerektiğinde bir yerlere göndermesi gereken bir evrak olarak kalır. Bu üzücüdür; çünkü bilanço aslında çok basit bir tablodur ve bir şirketin mali durumunu en net gösteren [...]